Laury dla Oli z Color Wheel

Ola Adamczuk z Pracowni Plastycznej Color Wheel prowadzonej przez artystę plastyka Elżbietę Krzywicką została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kalejdoskop wyobraźni”. Ola zdobyła I miejsce w kategorii wiekowej 10-12 lat.

W konkursie wzięło udział 560 prac nadesłanych z 44 placówek oświatowych i kulturalnych. Komisja dokonując oceny prac w poszczególnych kategoriach wiekowych brała pod uwagę oryginalność ujęcia tematu, walory plastyczne i zastosowane rozwiązanie formalne.

Nagrodzona praca Oli to kompozycja graficzna w technice druku wypukłego – linoryt barwny na płytę traconą.

Możesz również polubić…

Skip to content