RADA RODZICÓW

 

Rada Rodziców przy MDK w Chełmie
ul. Pocztowa 41
22-100 Chełm
NIP 563 209 12 35
Numer rachunku bankowego: PEKAO SA 38 1240 2223 1111 0011 2968 7310

 

Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie informuje
wszystkich rodziców, że w roku szkolnym 2023/2024 wpłaty roczne na
Radę Rodziców ustalono następująco:

 

taniec disco dance – 160 zł
taniec boogie woogie – 160 zł
taniec jazzowy – 160 zł
plastyka – 160 zł
materiały na plastykę rocznie – 160 zł
materiały pracownia ceramiczna rocznie – 50 zł (nowo przyjęci na zajęcia)
materiały na plastykę rocznie (Ekoludki) – 100 zł
materiały na pracownię rocznie (Słówka) – 50 zł
teatr – 160 zł
modelarnia – 160 zł
materiały na modelarnię rocznie – 80 zł
muzyka – 160 zł
Nauka gry na instrumencie:
indywidualna – 250 zł
grupowa – 160 zł
Orkiestra Wszystko Gra – 160 zł
zajęcia wokalne – 160 zł
grupa Paparazzi/Animator – 160 zł
pozostałe formy – 160 zł

Wpłat można dokonywać jednorazowo lub w dwóch ratach.
Terminy wpłat ratalnych: I rata do 15.10.2023 i II rata 15.02.2024
Wpłaty prosimy tytułować : Imię i nazwisko dziecka, nazwa pracowni lub imię i nazwisko nauczyciela, jeśli wpłata dotyczy materiałów, dopisujemy „materiały”

 

PROSIMY O RZETELNE DOKONYWANIE WPŁAT !

Zgromadzone pieniądze pozwolą w prowadzeniu działalności edukacyjnej,
wychowawczej i opiekuńczej z naszymi dziećmi
w Młodzieżowym Domu Kultury

***********************************************************************************************************
RADA RODZICÓW PRZY MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W CHEŁMIE – REGULAMIN
***********************************************************************************************************
Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2023/2024

DARIUSZ ROŻEK – Przewodniczący Rady Rodziców
MARTA ARTEL – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
MARCIN WIŚNIOWSKI – Skarbnik Rady Rodziców

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2023/2024

KATARZYNA BOCHRA – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
OLGA PIECH – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
KATARZYNA OLIWIAK – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
AGNIESZKA SZAJNER – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

MAŁGORZATA MAZUREK – Członek Rady Rodziców
EDYTA TARNOWSKA – Członek Rady Rodziców
MARTA LIS – Członek Rady Rodziców
SYLWIA WNUK – Członek Rady Rodziców
 

Skip to content