PRACOWNIA S(Ł)ÓWKA

Zajęcia adresowane do uczniów klas IV-VIII mają na celu podnoszenie sprawności językowej uczestników. Chodzi o zdobycie PRAKTYCZNEJ umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Będziemy uczyli się m.in. czytania ze zrozumieniem, skutecznego korzystania ze źródeł informacji, argumentowania, sprawności poprawnego pisania, swobodnego wyrażania myśli, odnajdywania się w świecie literatury – a wszystko to z wykorzystaniem metod aktywizujących. Zależy nam na pokazaniu uczestnikom, że języka polskiego można uczyć się w sposób ciekawy, nieszablonowy i… przyjemny.

Nauczyciel: Joanna Sadowska

Skip to content