PRACOWNIA PLASTYCZNA COLOR WHEEL

Pracownia Color Wheel

Nauczyciel: artysta plastyk Elżbieta Krzywicka

Głównym celem działalności pracowni jest stworzenie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym sprzyjających warunków do pełnego rozwoju naturalnych predyspozycji i uzdolnień plastycznych oraz doskonalenie ich umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi. W ramach zajęć uczestnicy mają możliwość poznać techniki rysunkowe, malarskie, graficzne i rzeźbiarskie. Konkretne tematy dotyczą przede wszystkim umiejętności w posługiwaniu się językiem plastyki (forma plastyczna) tworzywem plastycznym (materiały i narzędzia). Poszczególne zadania plastyczne proponowane uczestnikom zajęć są ukierunkowywane na konkretną sprawność manualną, bądź mentalną. Realizacja każdego tematu jest jednocześnie ćwiczeniem w zakresie: pogłębiania wrażliwości spostrzeżeniowej,rozwijania umiejętności posługiwania się językiem plastyki oraz tworzywem plastycznym. Poprzez różnorodne zadania poznają zagadnienia linii, barwy, plamy, bryły i kompozycji, stanowią one bazę dla rozwijającego się warsztatu artystycznego. Prace powstające w pracowni plastycznej były prezentowane na wielu wystawach twórczości dziecięcej, prezentując wysoki poziom artystyczny. Zdobywały liczne nagrody w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich oraz lokalnych. W ramach zajęć młodzież ma możliwość przygotować się do egzaminów do szkół plastycznych i skompletować tzw. teczkę na egzamin na wyższą uczelnię.

Skip to content