Czołowe lokaty turystów „MłoDziKa”

Członkowie Koła Turystycznego „MłoDziK” zajęli czołowe miejsca w konkursie historyczno-krajoznawczym II Rajdu „Śladami Żołnierzy AK i WiN” zorganizowanym przez Oddział PTTK w Chełmie i Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Chełm”.

Zwyciężyła Monika Spodniewska, drugie miejsce zajęła Natalia Jarzynowska, piąte Rozalia Filipczuk, a siódmy wynik uzyskał Wiktor Ufnal. W rajdzie uczestniczyli uczniowie ze szkół w Chełmie, Czułczycach, Pawłowie, Sawinie, Woli Uhruskiej oraz turyści indywidualni. Mieli oni okazję dowiedzieć się o działalności oddziałów AK i WiN obwodu Chełm i ich dowódców np. kpt. Jana Rolińskiego ps. „Andrzej”, ppor. Jana Czaplińskiego ps. „Rębacz”, por. Józefa Zadury ps. „Orzeł”. Turyści zwiedzili kościoły w Rejowcu, Żulinie, Borowicy, Kanie i Pawłowie, zobaczyli zespół dworski w Kaniem, okazały dąb Jan, pomniki w Maryninie i Lisznie oraz kilka tablic pamiątkowych poświęconych żołnierzom AK. Trasa 15-kilometrowej wędrówki prowadziła z Borowicy przez Elżbiecin, Górę Elżbiecińską, Liszno do Kaniego. Rajd zakończył się pieczeniem kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez GOK w Pawłowie. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, drużyny dyplomy za udział, a wszyscy uczestnicy, pamiątkowe znaczki rajdowe z podobizną kpt. Jana Rolińskiego, opisy krajoznawcze i potwierdzenia zdobycia kolejnych punktów na odznaki turystyczne. Kołem MłoDziK opiekuje się nauczyciel Sławomir Korpysz.

GALERIA

Zobacz także