II konkurs plastyczny „Baśnie, bajki, bajeczki” dla chełmskich szkół i przedszkoli

Po raz drugi Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Baśnie, bajki, bajeczki” . Głównym celem naszego konkursu jest zachęcenie zarówno młodych twórców, jak też ich nauczycieli i wychowawców do rozmyślań nad wartościami zawartymi w baśniach, bajkach, z których można czerpać pożyteczną wiedzę oraz nieograniczone wartości. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z chełmskich szkół i przedszkoli
I. CELE KONKURSU:
– Rozwijanie zainteresowań tematyką baśni i bajek.
– Rozbudzenia wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej.
– Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.
II. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat.
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy w technice : rysunek, malarstwo , grafika
2.Format pracy:
B-2 (500×707) i A-3 (297×420) – rysunek, malarstwo,
A-3 (297×420) i A-4 (210×297) – grafika
3. Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
– imię i nazwisko autora pracy
– wiek (lata uczestnika)
– adres, telefon i adres mailowy szkoły, placówki,
– tytuł pracy ( jaka bajka),
– imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna
4. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane .Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawiania , publikowania oraz wykorzystania w celach charytatywnych.
5. Rodzice i opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.
6. Z chwilą zgłoszenia prac do konkursu, wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe nieodpłatnie przechodzą na organizatora – Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.
7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.mdkchelm.pl
IV: TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 3.06.2019r.
na adres: Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pocztowa 41, 22-100 Chełm tel. 82 565 21 57
V: OCENA PRAC I NAGRODY:
1. Prace oceniane będą w 5 kategoriach wiekowych:
I – 5 -6
II – 7 – 9,
III – 10-12,
IV -13-15,
V – 16-18.
2. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzja komisji jest ostateczna
i niepodważalna.
3. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów.
Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się
14 czerwca o godz. 12.30
w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie ul. Pocztowa 41

Powyższy Regulamin do pobrania TUTAJ

Prosimy o pobranie i wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ oraz OŚWIADCZENIA

Możesz również polubić…

Advertisment ad adsense adlogger