IV Przegląd Piosenki Turystycznej

Oddział PTTK im. K. Janczykowskiego w Chełmie, Młodzieżowy Dom Kultury W Chełmie oraz Urząd Miasta Chełm zapraszają do udziału w IV Przeglądzie Piosenki turystycznej

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz pobranie i wypełnienie załączników do których linki podane są pod regulaminem .

 

REGULAMIN

CEL PRZEGLĄDU:

– popularyzowanie piosenki turystycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkół podstawowych,

średnich i innych placówek oświatowych,

– inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich talentów w zakresie piosenki turystycznej,

– integracja środowisk uczniów we wspólnym muzykowaniu

ZASADY UCZESTNICTWA: 

Do konkursu zapraszamy zespoły, duety i solistów reprezentujących szkoły podstawowe, średnie     i inne placówki oświatowe oraz struktury organizacji skupiających młodzież z obszaru powiatu chełmskiego. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie i wykonanie dwóch piosenek o tematyce turystycznej opartych o teksty własne lub obce. Mile widziane piosenki własnego autorstwa związane z regionem lubelskim. Pisemne zgłoszenia zawierające adres szkoły, tytuły piosenek, imienny skład wykonawców, nazwisko opiekuna oraz wymagania sprzętowe (ilość mikrofonów, sprzęt odtwarzający) prosimy kierować na adres: Młodzieżowy Dom Kultury 22 – 100 Chełm, ul. Pocztowa 41 e-mail: mdk.chelm@gmail.com  tel. (82) 565 21 57 w terminie do dnia 10 października 2019 r.

GRUPY WIEKOWE I KATEGORIE:

Soliści, duety i zespoły (do 7 uczestników):

– szkoły podstawowe (klasy I – IV),

– szkoły podstawowe (klasy V – VIII),

– szkoły średnie

OCENA: 

dobór tekstów, intonacja, emisja i dykcja, aranżacja i ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY:

Najlepsi wykonawcy w każdej grupie i kategorii wiekowej otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

TERMINY I MIEJSCE:

Przegląd rozpocznie się 17 października 2019 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie, ul. Pocztowa 41. Harmonogram przesłuchań zostanie ogłoszony po wpłynięciu zgłoszeń.

PROSIMY O POBRANIE I WYPEŁNIENIE PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKÓW:

 

 

Możesz również polubić…

Advertisment ad adsense adlogger