Monika bezkonkurencyjna

Monika Spodniewska z Koła Turystycznego „MłoDziK” Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie zwyciężyła w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy Przyrodniczo-Łowieckiej „Mieszkańcy lasów, pól i łąk”.

Nasza wychowanka nie dała szans innym zawodnikom i zdobyła komplet punktów. Druga reprezentantka MDK Alicja Siatka otrzymała wyróżnienie za zajęcie VI miejsca. Obie dziewczyny uczestniczą w zajęciach Koła Turystycznego Młodzik, prowadzonych przez Sławomira Korpysza.
Konkurs został zorganizowany z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt. Organizatorami wydarzenia byli: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego oraz Koło Łowieckie Nr 67 „Krogulec w Lublinie”.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy z zakresu łowiectwa, ekologii, ochrony przyrody oraz biologii wybranych gatunków łownych i chronionych. Drugi etap ze względu na epidemię został przeprowadzony online i polegał na umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków ptaków łownych i chronionych. O wysokim stopniu trudności świadczy fakt, że niektóre ptaki należało rozpoznać na podstawie zdjęcia np. tylko oka, dzioba lub piór.
W tym roku do konkursu przystąpiło 59 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i średnie z powiatów: chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Warto zaznaczyć, że punktacja była prowadzona bez podziału na kategorie wiekowe.

Zobacz także