Monika laureatką pierwszej nagrody

„Nadwieprzańskie koloryty – Pod śnieżną pierzyną” to tytuł Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego w którym Monika Spodniewska została laureatką pierwszej nagrody. Konkurs został zorganizowany przez GOK Milejów a patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Wójt Gminy Tomasz Suryś.

Partnerem merytorycznym był Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Na konkurs Monika wykonała pracę malarską w technice pasteli olejnej. Młoda artystka rozwija swoje pasje w pracowni plastycznej Color Wheel Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie.
Gratulujemy Monice kolejnego sukcesu.

Zobacz także