Podwójny sukces „MłoDziKa”

Alicja Siatka i Monika Spodniewska z koła turystycznego „MłoDziK” prowadzonego przez Sławomira Korpysza zdobyły komplet punktów i zajęły równorzędne I miejsce w konkursie wiedzy przyrodniczo-krajoznawczej, który został rozegrany w Sobieszynie na zakończenie 43. Rajdu „Wiosennego”.

Udziałem w tym rajdzie nasi turyści rozpoczęli kolejny sezon wędrówek w swojej już 35-letniej działalności. Rajd został zorganizowany przez Oddział PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Pierwszym punktem programu był Dęblin, z racji działającej tutaj „Szkoły Orląt”, nazywany stolicą polskich skrzydeł. Bogatą historię polskiego lotnictwa wojskowego uczestnicy rajdu mogli poznać zwiedzając Muzeum Sił Powietrznych. Turyści zwiedzili również renesansowy kościół z XV w. w Bobrownikach oraz dwór Kossaków w Kośminie, w którym urodziła się pisarka Zofia Kossak. W Żabiance zwiedzili drewniany kościół z XVIII w. i dzięki uprzejmości miejscowego proboszcza mieli rzadką okazję zejścia do krypty grobowej. W Ułężu zobaczyli klasycystyczny pałac, który jest miniaturą warszawskiego Belwederu oraz duży kompleks stawów rybnych, a w Sobieszynie neogotycki kościół i dworek myśliwski z Izbą Regionalną. Trasa 10 kilometrowej wędrówki wiodła przez Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” z Ułęża przez Drążgów do Sobieszyna. Uczestnicy wyposażeni w lornetki wędrowali wśród stawów a następnie po rozległych łąkach nadwieprzańskich i mieli możliwość obserwacji wielu gatunków ptaków jak czaple białe, żurawie, czajki, gęsi gęgawy, łyski, krzyżówki, głowienki, czernice, myszołowy, skowronki, perkozy, łabędzie nieme i inne. Zakończenie rajdu odbyło się w parku podworskim na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Brzozowej (Sobieszynie). Na utrudzonych turystów czekało ognisko, kiełbaski, gorąca herbata i słodycze. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, drużyny dyplomy za udział, a wszyscy uczestnicy rajdu pamiątkowe znaczki rajdowe i potwierdzenia zdobycia kolejnych punktów na odznaki turystyczne.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Możesz również polubić…

Advertisment ad adsense adlogger