Potyczki przyrodnicze

Dwunastego marca w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie odbyły się „Potyczki przyrodnicze 2019”. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu chełmskiego i włodawskiego. W konkursie uczestniczyły też dwie drużyny Koła Turystycznego „MłoDziK” z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. Monika Spodniewska i Beata Gil zajęły III miejsce, uzyskując najlepszy wynik w rozpoznawaniu roślin i zwierząt oraz trzeci rezultat w teście.
Punktacja w konkursie była prowadzona bez podziału na kategorie wiekowe. Konkurs miał charakter drużynowy i składał się z dwóch części. Pierwszą był test wiedzy z zakresu ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem chronionych gatunków roślin i zwierząt. Część drugą stanowiło zadanie praktyczne polegające na rozpoznawaniu chronionych gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce. Dla uczestników przygotowano dwie prezentacje: „Pomniki przyrody i znaczenie terenów zielonych” oraz „Firma Mondi i jej proekologiczne działania”. O zasadach segregacji śmieci i działaniach proekologicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie opowiadała uczestnikom Magdalena Gardzińska.

 

 

 

 

Organizatorami konkursu byli: ZSBiG w Chełmie oraz Chełmskie Stowarzyszenie Budowlanych natomiast partnerami przedsięwzięcia i fundatorami nagród – Mondi Dorohusk sp. z o.o., Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Chełm oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie.

Zobacz także