Rajd Kościuszkowski

Rozalia Filipczuk z koła turystycznego „MłoDziK” zajęła III miejsce w konkursie wiedzy o Strzeleckim Parku Krajobrazowym, który odbył się na zakończenie 55 Rajdu „Kościuszkowskiego”.

Rajd został zorganizowany przez Oddział PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Koło Łowieckie „Krogulec” w Lublinie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Chełmie i Urzędu Miasta Chełm. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół w Chełmie, Pawłowie, Sawinie i Woli Uhruskiej. Licząca 15 kilometrów trasa prowadziła przez Strzelecki Park Krajobrazowy oraz jego okolice. Turyści wędrowali ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Starorzecza Bugu”, zobaczyli Kopiec Kościuszki w Uchańce, kościół, cerkiew, pomnik Mikołaja Nieczaja i czołg w Dubience oraz park podworski w Starosielu. Atrakcją był odcinek marszu na azymut. Rajd zakończył się w Domku Myśliwskim w Stanisławówce gdzie na utrudzonych turystów czekały pieczone kiełbaski, gorąca herbata oraz słodycze. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, drużyna dyplom a wszyscy uczestnicy pamiątkowe znaczki rajdowe, foldery o Strzeleckim Parku Krajobrazowym oraz potwierdzenia zdobycia punktów na odznaki turystyczne.

Więcej zdjęć: TUTAJ

Zobacz także