Skomponuj własną piosenkę

Lubisz muzykę? Chcesz spróbować swoich sił jako kompozytor? Marzysz o nagraniu własnej piosenki? Ten konkurs jest dla ciebie!

Zapoznaj się z regulaminem i twórz! Na autorskie utwory konkursowe czekamy do 8 stycznia.
Regulamin internetowego konkursu muzycznego „Dźwięki i słowa”
I. Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie
II. Cele konkursu:
1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do autorskich działań muzycznych.
2. Stworzenie pola do rozwijania kreatywności i uzdolnień muzycznych oraz twórczego spędzania wolnego czasu
III Przedmiot konkursu
1. Samodzielne wymyślenie piosenki, czyli tekstu i muzyki, a także nagranie swojej autorskiej kompozycji z wykorzystaniem dowolnych instrumentów bądź przedmiotów, które wydają dźwięki.
2. Treść piosenki może mieć dowolny temat.
IV Zasady udziału
1. Nagranie należy przesłać na adres: anna.bobrus@gmail.com do dnia 8.01.2021 r.
3. W mailu należy dodać tytuł piosenki oraz dane autora (imię i nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego do rodziców)
V Rozstrzygnięcie i nagrody
1. Komisja konkursowa wyłoni najlepszą piosenkę do dnia 20 stycznia 2021 r. i opublikuje wyniki konkursu na profilu MDK na portalu Facebook oraz stronie internetowej placówki.
2. Najlepsza piosenka zostanie nagrana w profesjonalnym studiu nagraniowym SQUAT.
VI. Przetwarzanie danych osobowych i inne regulacje:
1. Udział w konkursie: przesłanie nagrania i danych autora, jest równoznaczne z akceptacją przepisów RODO:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Chełmie, ul. Pocztowa 41, w celach związanych z organizacją internetowego konkursu „Dźwięki i słowa”. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie piosenki oraz nagrań audio/video mojego dziecka/podopiecznego wykonanych podczas Konkursu w celach promocyjnych i archiwizacyjnych oraz umieszczenie tych materiałów na stronie internetowej www.mdkchelm.pl, oraz w mediach.*
1. Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych w zakresie organizacji konkursu „Dźwięki i słowa”
2. Przyjmuję do wiadomości, że:
– administratorem danych jest dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Chełmie, ul. Pocztowa 41,
– dane będą przetwarzane przez administratora wyłącznie zgodnie z określonym celem
– przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
– dane podaję dobrowolnie.”
2. Nagrania zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego powielania i prezentacji. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego piosenki.
3. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminowych, nie będą oceniane.
4. Kwestie, które nie zostały ujęte w regulaminie, rozstrzyga organizator, czyli Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.

Zobacz także