Sukcesy młodych plastyczek

Pracownia Color Wheel działająca przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie i prowadzona przez artystę plastyka Elżbietę Krzywicką, może pochwalić się kolejnymi sukcesami swoich uczestniczek w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

Kornelia Bielecka, wielokrotna laureatka nagród w technice grafiki warsztatowej na szczeblu ogólnopolskim, została wyróżniona udziałem w wystawie w XX Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej pt. „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń 2019. Na konkurs Kornelia przygotowała pracę pt. „Ogród”.
Z kolei Gabrysia Wiśniewska otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zrozumieć niepełnosprawność”, organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
Celem konkursu było kształtowanie kreatywnej, pełnej tolerancji i empatii postawy wobec niepełnosprawności, próba zrozumienia świata osób niepełnosprawnych oraz zwrócenie uwagi na ich potrzeby i marzenia. Kryterium oceny pracy była twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie tematu.

Pracownia Color Wheel działa w MDK pod kierunkiem artysty plastyka Elżbiety Krzywickiej.

Zobacz także