Tradycyjna ozdoba choinkowa

Przełom listopada i grudnia to czas, kiedy Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie „Tradycyjna ozdoba choinkowa”.

To jedyny konkurs, do którego prace mogą zgłosić nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorośli. W ubiegłym roku 200 autorów zgłosiło prawie 270 prac. Jak będzie podczas tegorocznej, czwartej edycji konkursu? Mamy nadzieję, że uczestników i prac będzie jeszcze więcej!
Przypominamy, że wybrane ozdoby oraz prace laureatów ozdobią miejską choinkę. Na konkursowe ozdoby czekamy w MDK do 12 grudnia.

Regulamin IV Chełmskiego Konkursu „Tradycyjna ozdoba choinkowa”

1. Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie
Urząd Miasta Chełm

2. Współorganizatorzy:
Super Tydzień Chełmski
Radio Bon Ton

3. Cele konkursu:

poznanie i kultywowanie tradycji obrzędowej Świąt Bożego Narodzenia
rozbudzanie inwencji twórczej
integracja społeczności lokalnej
promocja dorobku kulturowego

4. Zadanie konkursowe:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne ozdoby choinkowe. Technika wykonania dowolna. Forma dowolna – dopuszczalne bombki, łańcuchy, figurki itp. (płaskie lub przestrzenne wykończone z każdej strony). Ozdoby mogą być wykonane z naturalnych materiałów typu: orzechy, szyszki, pestki owoców, ziarna zbóż, drewno, itp. Dopuszcza się folię 8562532553 who call , tkaninę, plastik, nici, koraliki, cekiny, itp. Ozdoby mogą być także wykonane na drutach albo szydełku.

Prace zgłoszone do konkursu:
powinny dać się powiesić na choince – posiadać odpowiedni zaczep, mocowanie nie mogą być zbyt ciężkie powinny być odporne na warunki atmosferyczne – będą ozdobą chełmskiej choinki na Pl. E. Łuczkowskiego

5. Warunki konkursu

Konkurs ma charakter amatorski, otwarty i dostępny dla wszystkich. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych znajdujących się na terenie miasta Chełm oraz osoby dorosłe.
Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 samodzielnie wykonane prace.
Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane ocenie przez Jury.
Najlepsze – zdaniem jurorów – prace zostaną nagrodzone (I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach). Ponadto jury zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody dodatkowej za najpiękniejszą ozdobę wykonaną z materiałów ekologicznych.
Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania wszystkimi pracami zgłoszonymi na konkurs
Uczestnik zgadza się na nieodpłatne przekazanie wszelkich praw autorskich majątkowych i niemajątkowych do zgłoszonych prac

6. Ocena

Prace będą oceniane w sześciu kategoriach:
przedszkola
szkoły podstawowe, kl. I-III
szkoły podstawowe, kl. IV-VI
szkoły podstawowe, kl. VII-VIII
szkoły ponadgimnazjalne
dorośli

7. Miejsce i termin składania prac:

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem (załącznik do regulaminu) należy składać:
w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie,
ul. Pocztowa 41
w terminie do 12 grudnia 2019 r.

Prace powinny być oznaczone mocno przytwierdzoną metryczką zawierającą następujące informacje:
imię i nazwisko autora
nazwę placówki, adres i klasę (w przypadku uczniów)
imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) i jego nr telefonu kontaktowego (w przypadku uczniów)
numer telefonu kontaktowego autora (w przypadku osób dorosłych)

8. Kryteria oceny prac:

nawiązanie do tradycji świątecznej
staranność wykonania
wrażenia artystyczne

9. Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi:

podczas Jarmarku Świątecznego
na Pl. E. Łuczkowskiego
O dokładnym terminie poinformujemy w osobnej informacji

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ustalenia zawarte w regulaminie.

10. Kontakt:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pocztowa 41
22-100 Chełm
tel. 82 565 21 57
mail: mdk.chelm@gmail.com

Regulamin do pobrania w formacie pdf

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Możesz również polubić…

Advertisment ad adsense adlogger