BĘDZIE

Pierwsza nagroda dla Nikoli

Nikola Styś z pracowni plastycznej „Color Wheel” została laureatką pierwszej nagrody w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Nadwieprzańskie koloryty – dolina ptasiej ostoi” – Milejów 2020 – w kategorii szkoły średnie.