SAMORZĄD WYCHOWANKÓW

Młodzieżowa Rada MDK

przewodnicząca: Joanna Fedorowicz

wiceprzewodnicząca: Magdalena Puk

skarbnik: Aleksandra Zienkiewicz

sekretarz: Klaudia Koguciuk

członkowie Młodzieżowej Rady:

Martyna Dziewulska

Zofia Trocka

Wiktoria Piątek

Alicja Siatka

Justyna Kaczmarska

Opiekun samorządu: Joanna Sadowska