SAMORZĄD WYCHOWANKÓW

Młodzieżowa Rada MDK

przewodnicząca: Joanna Fedorowicz

wiceprzewodnicząca: Natalia Królikowska

skarbnik: Aleksandra Zienkiewicz

sekretarz: Klaudia Koguciuk

członkowie Młodzieżowej Rady:

Mateusz Grzeluk

Kornelia Bielecka

Justyna Kaczmarska

Opiekun samorządu: Joanna Sadowska