KLUB TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY MŁODZIK

Klub Turystyczno-krajoznawczy MłoDzik

Nauczyciel: Sławomir Korpysz

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 8 lat, które lubią wycieczki krajoznawcze i piesze wędrówki oraz pragną poznać własny region i inne ciekawe zakątki kraju.

W programie zajęć znajdziemy:

–  poznawanie historii, zabytków, obiektów przyrodniczych i innych walorów krajoznawczych własnego regionu i całej Polski,

–  zadania i ćwiczenia uczące posługiwania się mapą i kompasem oraz orientacji w terenie,

– ćwiczenia w rozpoznawaniu zabytków oraz gatunków roślin i zwierząt,

–  poznanie historii ruchu turystycznego i zasad uprawiania turystyki,

– nauka zasad udzielania pierwszej pomocy,

– udział w turniejach i konkursach wiedzy krajoznawczej, regionalnej, przyrodniczej i ekologicznej.

Skip to content