KONTAKT

Młodzieżowy Dom Kultury                                                           Stowarzyszenie Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury
ul. Pocztowa 41, 22 – 100 Chełm                                                    ul. Pocztowa 41, 22 – 100 Chełm
Telefon                                                                                                  Nr. konta:
tel. (82) 565 21 57                                                                                 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
E-mail:                                                                                                   67 1540 1144 2016 0001 9658 0001
mdk.chelm@gmail.com