KONTAKT

Młodzieżowy Dom Kultury                                                           Stowarzyszenie Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury
ul. Pocztowa 41, 22 – 100 Chełm                                                    ul. Pocztowa 41, 22 – 100 Chełm
Telefon                                                                                                  Nr. konta:
tel. (82) 565 21 57                                                                                 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
E-mail:                                                                                                   67 1540 1144 2016 0001 9658 0001
mdk.chelm@gmail.com
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w związku z przesłanym przeze mnie zapytaniem. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie (adres: ul. Pocztowa 41, 22-100 Chełm, tel. 82 565 21 57 , e-mail: mdk.chelm@gmail.com) Pełna treść obowiązku informacyjnego TUTAJ
Skip to content