TEATR TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

TEATR TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

Nauczyciel: Justyna Maliszewska

W skład pracowni wchodzą dwie grupy teatralne.
TEATR „WIERCIPIĘTUSIE” Uczestnicy zespołu to dzieci w wieku 5-8 lat, które lubią bawić się w teatr, śpiewać i rysować. Podczas zajęć dziewczynki i chłopcy poprzez zabawę poznają elementarne zasady gry scenicznej, uczą się poprawnej artykulacji, ćwiczą dykcję oraz emisję głosu.
TEATR „MY” Grupę tworzą dzieci w wieku 9-13 lat. Metodą gier dramatycznych prowadzimy zajęcia z dykcji, emisji głosu, kultury języka. Młodzi ludzie uczą się autoprezentacji, publicznego wypowiadania się oraz elementów gry aktorskiej. Stosujemy różne formy wypowiedzi scenicznej (np. teatr cieni). Młodzież uczestniczy ponadto w warsztatach teatralnych, przeglądach, konkursach i wycieczkach.