RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie informuje
wszystkich rodziców, że w roku szkolnym 2019/2020 wpłaty roczne na
Radę Rodziców ustalono następująco:
POBIERZ W FORMACIE PDF

Wpłaty na Stowarzyszenie Rady Rodziców MDK
Przyjmowane są w dniach:
Poniedziałek – 15:30 – 17:00 – filia MDK, ul. Czarnieckiego 8
Wtorek – 14:00 – 17:00 – MDK, ul. Pocztowa 41
Środa – 14:00 – 17:00 – MDK, ul. Pocztowa 41

lub bezpośrednio na konto: (prosimy o podanie w tytule przelewu danych takich jak: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę formy-koła zainteresowań na które uczęszcza)

STOWARZYSZENIE RADY RODZICÓW przy MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY
UL. POCZTOWA 41
22-100 CHEŁM
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
67 1540 1144 2016 0001 9658 0001

I Rata do 15.10.19 / II Rata do 15.02.20

PROSIMY O RZETELNE DOKONYWANIE WPŁAT !

Zgromadzone pieniądze pozwolą w prowadzeniu działalności edukacyjnej,
wychowawczej i opiekuńczej z naszymi dziećmi
w Młodzieżowym Domu Kultury

***************************************************************************************************************************

RADA RODZICÓW PRZY MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W CHEŁMIE

***************************************************************************************************************************

Rada Rodziców przy Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2019/2020

Magdalena Paluch – Przewodnicząca Rady Rodziców
Aneta Spodniewska – Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców
Ewa Oszust – Skarbnik Rady Rodziców

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców przy Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2019/2020

Marcin Wasila – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Katarzyna Bochra – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Beata Pyrtak – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Piotr Kusiak – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

***************************************************************************************************************************

STOWARZYSZENIE RADY RODZICÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W CHEŁMIE

***************************************************************************************************************************

Skład Zarządu Stowarzyszenia Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2019/2020

Magdalena Paluch – Przewodnicząca Stowarzyszenia Rady Rodziców
Aneta Spodniewska – Z-ca Przewodniczącego Stowarzyszenia Rady Rodziców

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2019/2020

Agnieszka Cimek
Małgorzata Błaszko

***************************************************************************************************************************