RADA RODZICÓW

Wpłaty na Stowarzyszenie Rady Rodziców MDK
Przyjmowane są w dniach:
Poniedziałek – 14:00 – 17:00
Wtorek – 14:00 – 17:00
Środa – 14:00 – 17:00

lub na konto:

STOWARZYSZENIE RADY RODZICÓW przy MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY
UL. POCZTOWA 41
22-100 CHEŁM
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
67 1540 1144 2016 0001 9658 0001

***************************************************************************************************************************

STOWARZYSZENIE RADY RODZICÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W CHEŁMIE

***************************************************************************************************************************

Skład Zarządu Stowarzyszenia Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2018/2019

Magdalena Paluch – Przewodnicząca Rady Rodziców
Ewelina Słania – Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców
Aneta Spodniewska – Skarbnik Rady Rodziców

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2018/2019

Agnieszka Baran-Reducha – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Agnieszka Cimek – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Magdalena Królikowska – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Iwona Okrasa – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

***************************************************************************************************************************

RADA RODZICÓW PRZY MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W CHEŁMIE

***************************************************************************************************************************

Rada Rodziców przy Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2018/2019

Magdalena Paluch – Przewodnicząca Rady Rodziców
Ewelina Słania – Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców
Aneta Spodniewska – Skarbnik Rady Rodziców

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców przy Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2018/2019

Agnieszka Baran-Reducha – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Agnieszka Cimek – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Magdalena Królikowska – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Iwona Okrasa – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców