RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie informuje
wszystkich rodziców, że w roku szkolnym 2022/2023 wpłaty roczne na
Radę Rodziców ustalono następująco:

taniec disco dance – 160 zł
taniec boogie woogie – 160 zł
taniec jazzowy – 160 zł
plastyka – 160 zł
materiały na plastykę rocznie – 160 zł
makrama – 160 zł
materiały na makramę rocznie – 160 zł
teatr – 160 zł
modelarnia – 160 zł
materiały na modelarnię rocznie – 80 zł
muzyka – 160 zł
nauka gry na instrumencie:
indywidualna – 250 zł
grupowa – 160 zł
turystyka – 160 zł
Orkiestra Wszystko Gra – 160 zł
Orkiestra Wszystko gra + wokal – 240 zł
zajęcia wokalne – 160 zł
grupa Paparazzi – 160 zł
inne formy – 160 zł
Wpłaty na Stowarzyszenie Rady Rodziców MDK
Wyłącznie przelewem:
na konto: (prosimy o podanie w tytule przelewu danych takich jak: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę formy-koła zainteresowań, na które uczęszcza)
STOWARZYSZENIE RADY RODZICÓW przy MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY
UL. POCZTOWA 41
22-100 CHEŁM
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
67 1540 1144 2016 0001 9658 0001
I Rata do 15.10.22 / II Rata do 15.02.23

PROSIMY O RZETELNE DOKONYWANIE WPŁAT !

Zgromadzone pieniądze pozwolą w prowadzeniu działalności edukacyjnej,
wychowawczej i opiekuńczej z naszymi dziećmi
w Młodzieżowym Domu Kultury

***************************************************************************************************************************
RADA RODZICÓW PRZY MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W CHEŁMIE
***************************************************************************************************************************
Rada Rodziców przy Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2022/2023

Agnieszka Gębicka – Przewodnicząca Rady Rodziców

Edyta Koniuszewska-Łuć – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

Magdalena Paterek – Skarbnik Rady Rodziców

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców przy Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2022/2023

Katarzyna Oliwiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Katarzyna Bochra – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Michał Sobczyk – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Olga Piech – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

Magdalena Wróblewska – Członek Rady Rodziców
Kinga Monastyrska – Członek Rady Rodziców

***************************************************************************************************************************
STOWARZYSZENIE RADY RODZICÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W CHEŁMIE
***************************************************************************************************************************
Skład Zarządu Stowarzyszenia Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie 
Aneta Spodniewska – Przedstawiciel
Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie 
1. Cimek Agnieszka
2. Błaszko Małgorzata

***************************************************************************************************************************

Skip to content