RADA RODZICÓW

Skład Zarządu Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2018/2019

Magdalena Paluch Przewodnicząca Rady Rodziców
Ewelina Słania Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców
Aneta Spodniewska Skarbnik Rady Rodziców

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2018/2019

Agnieszka Baran-Reducha Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Agnieszka Cimek Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Magdalena Królikowska Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Iwona Okrasa Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

RADA RODZICÓW przy MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY
UL. POCZTOWA 41
22-100 CHEŁM
PKO B.P. O/CHEŁM
78 1020 1563 0000 5102 0011 5253