RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie informuje
wszystkich rodziców, że w roku szkolnym 2021/2022 wpłaty roczne na
Radę Rodziców ustalono następująco:

POBIERZ W FORMACIE PDF

Wpłaty na Stowarzyszenie Rady Rodziców MDK
Wyłącznie przelewem:
na konto: (prosimy o podanie w tytule przelewu danych takich jak: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę formy-koła zainteresowań, na które uczęszcza)

STOWARZYSZENIE RADY RODZICÓW przy MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY
UL. POCZTOWA 41
22-100 CHEŁM
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
67 1540 1144 2016 0001 9658 0001

I Rata do 15.10.21 / II Rata do 15.02.22

PROSIMY O RZETELNE DOKONYWANIE WPŁAT !

Zgromadzone pieniądze pozwolą w prowadzeniu działalności edukacyjnej,
wychowawczej i opiekuńczej z naszymi dziećmi
w Młodzieżowym Domu Kultury

***************************************************************************************************************************

RADA RODZICÓW PRZY MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W CHEŁMIE

***************************************************************************************************************************

Rada Rodziców przy Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2021/2022

Agnieszka Gębicka – Przewodnicząca Rady Rodziców

Kinga Kuryluk – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

Zbigniew Kiryk – Skarbnik Rady Rodziców

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców przy Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2021/2022

Joanna Drohobylska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Katarzyna Bochra – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Joanna Juszczak – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Olga Piech – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

Agnieszka Czarnecka – Członek Rady Rodziców
Tomasz Barszcz – Członek Rady Rodziców
Michał Sobczyk – Członek Rady Rodziców

***************************************************************************************************************************

STOWARZYSZENIE RADY RODZICÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W CHEŁMIE

***************************************************************************************************************************

Skład Zarządu Stowarzyszenia Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2021/2022

Aneta Spodniewska – Przedstawiciel

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2021/2022

1. Cimek Agnieszka
2. Błaszko Małgorzata

***************************************************************************************************************************