Regulamin IV Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

1. Organizator:
– Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie
– Urząd Miasta Chełm
– Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
– Duszpasterstwo Młodzieży w Chełmie

2. Cel imprezy:
– pielęgnowanie tradycji kolędowania,
– upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek,
– propagowanie kultury muzycznej,
– prezentacja muzycznych talentów
– kształtowanie pozytywnych emocji w związku z działaniami muzycznymi.

3. Zasady uczestnictwa:
– konkurs przeznaczony jest dla uczniów chełmskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
– w konkursie biorą udział reprezentacje szkół w kategoriach SOLISTA lub ZESPÓŁ – (z jednej
szkoły może wystąpić albo solista, albo zespół)
– wykonawcy przygotowują łącznie trzy kolędy (pastorałki). Jedna – obowiązkowo „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Pozostałe dwie są dowolne.
– wykonawcy mogą wystąpić z towarzyszeniem podkładu lub instrumentu (instrumentów),
– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i złożenie u organizatora KARTY ZGŁOSZENIA i OŚWIADCZENIA (dokumenty dostępne są na stronie www.mdkchelm.pl)
– wykonawcy – w przypadku, gdy zamierzają wystąpić z towarzyszeniem podkładu) powinni dostarczyć także wraz z kartą zgłoszenia podkłady instrumentalne w formie plików MP3 umieszczonych w folderze opisanym nazwą szkoły,
– zgłoszenia będą przyjmowane do 14 stycznia w Pracowni Inicjatyw Kulturalnych Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie przy ul. Pocztowej 41.
– zgłoszenia dostarczone po terminie, niezgodne z regulaminem lub niepełne nie będą brane pod uwagę.

4. Ocena:
– zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną podczas eliminacji konkursowych zorganizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury w dniu 17 stycznia o godz. 10.
– prezentacje uczestników oceniane będą przez jury w trzech kategoriach: SZKOŁA PODSTAWOWA I-IV, SZKOŁA PODSTAWOWA V-VIII (oraz GIMNAZJUM), SZKOŁA ŚREDNIA.
– soliści oraz zespoły NIE BĘDĄ oceniani w osobnych kategoriach, a jedynymi kategoriami branymi pod uwagę przez jury będą w/w.
Scenariusz i godzina rozpoczęcia eliminacji podana będzie do szkół drogą elektroniczną do dnia 9 stycznia 2018 r.
Oceny programu i poziomu wykonawczego solistów i zespołów dokona jury powołane przez
organizatora.
Ocenie podlegać będzie:
– dobór repertuaru,
– poziom wykonania,
– zgodność formy kolędowania z tradycją,
– pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się w przygotowanych przez nich strojach kolędniczych oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu.
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

5. Nagrody:

Jury w każdej z trzech kategorii wybiera trzech laureatów (miejsca I-III). Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

6. Inne ustalenia:
Laureaci nagrodzeni we wszystkich trzech kategoriach (miejsca I-III) wystąpią podczas świątecznego koncertu laureatów zaplanowanego na 21 stycznia 2019 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, godz. 11.
Wszystkie sprawy dotyczące konkursu, a nie ujęte w regulaminie, rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Możesz również polubić…

Advertisment ad adsense adlogger