REKRUTACJA – LISTY ETAP I

W dniach od 1 do 12 czerwca trwała rekrutacja na wolne miejsca w zajęciach stałych form MDK.

Listy osób przyjętych oraz nieprzyjętych:

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH

LISTA OSÓB NIEPRZYJĘTYCH

Poniżej dostępny  jest również protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej z dnia 19 czerwca 2020:

PROTOKÓŁ