REKRUTACJA – LISTY ETAP II

W dniach od 1 do 19 sierpnia trwała w ramach postępowania uzupełniającego , rekrutacja na wolne miejsca w zajęciach stałych form MDK

Poniżej dostępny  jest również protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej z dnia 26 sierpnia 2020:

PROTOKÓŁ