RADA RODZICÓW

 

Rada Rodziców przy MDK w Chełmie
ul. Pocztowa 41
22-100 Chełm
NIP 563 209 12 35
Numer rachunku bankowego: PEKAO SA 38 1240 2223 1111 0011 2968 7310

 

Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie informuje
wszystkich rodziców, że w roku szkolnym 2023/2024 wpłaty roczne na
Radę Rodziców ustalono następująco:

 

INFORMACJA WKRÓTCE…

 

PROSIMY O RZETELNE DOKONYWANIE WPŁAT !

Zgromadzone pieniądze pozwolą w prowadzeniu działalności edukacyjnej,
wychowawczej i opiekuńczej z naszymi dziećmi
w Młodzieżowym Domu Kultury

***********************************************************************************************************
RADA RODZICÓW PRZY MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W CHEŁMIE
***********************************************************************************************************
Rada Rodziców przy Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2023/2024

– Przewodnicząca Rady Rodziców

– Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców

– Skarbnik Rady Rodziców

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców przy Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie w roku szkolnym 2023/2024

– Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
– Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
– Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
– Członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

– Członek Rady Rodziców
 – Członek Rady Rodziców

 

Skip to content