Chełmskie Wakacje Teatralne 2021

Zapraszamy na tegoroczną edycję Chełmskich Wakacji Teatralnych z MDK.

Projekt „Chełmskie Wakacje Teatralne – organizacja integracyjnych spotkań profilaktyczno-teatralnych dla rodzin”
Wejściówki dostępne w sekretariacie MDK przy ul. Pocztowej 41 i Chełmskim Ośrodku Informacji Turystycznej przy ul. Lubelskiej 63. ZAPRASZAMY!

Zobacz także