Co słychać w pracowni Color Wheel

Uczestnicy oraz opiekun pracowni Color Wheel Elżbieta Krzywicka pozostają w kontakcie telefonicznym i mailowym. Dzieci otrzymają od nauczyciela propozycje działań plastycznych, które będą mogły wykonywać w domu, a także propozycje uczestnictwa w konkursach plastycznych.

Możliwa też będzie indywidualna praca z dziećmi poprzez aplikację WhatsApp, konsultacje i korekty oraz monitorowanie postępów w trakcie tworzenia prac.

Zobacz także