Hej kolęda, kolęda – laureaci nagrodzeni

W świątecznej atmosferze odbyło się 12 grudnia podsumowanie konkursu plastycznego „Hej kolęda, kolęda” organizowanego przez MDK w Chełmie. Nagrody zwycięzcom wręczał osobiście… Mikołaj.
Na konkurs zgłoszono 287 prac. Wśród nich były prace malarskie o tematyce świątecznej oraz bożonarodzeniowe szopki. Komisja zdecydowała, że nagrody i wyróżnienia przyzna 48 autorom.
Nagrodzone prace można oglądać na wystawie pokonkursowej w Galerii na Górce MDK.
Część ze zgłoszonych na konkurs prac będzie można kupić podczas kiermaszów charytatywnych. Pierwszy z nich odbędzie się 18 grudnia w MDK, drugi – 22 grudnia, podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na pl. Łuczkowskiego. 

Zobacz także