Konkurs fotograficzny – Śladami Powstania Styczniowego

Monika Spodniewska i Natalia Jarzynowska z Koła Turystycznego „MłoDziK” prowadzonego przez Sławomira Korpysza znalazły się w gronie laureatów konkursu fotograficznego na najciekawsze zdjęcie wybranego miejsca pamięci związanego z powstaniem styczniowym.

Na konkurs nadesłano blisko 250 prac wykonanych przez uczestników XVI Rajdu „Śladami Powstania Styczniowego” zorganizowanego przez Oddział PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie, Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Urząd Miasta Chełm.


W związku z pandemią tegoroczna edycja miała charakter rajdu indywidualnego i uczniowie wyruszali w gronie rodzinnym (max 5 osób) pieszo, rowerem lub samochodem na dowolnie wybraną trasę. Mimo nie najlepszej w tym dniu pogody ponad 70 osób wybrało się na rodzinne wycieczki. Podczas wyjazdów obejrzeli pomniki, krzyże, kapliczki, mogiły oraz inne obiekty związane z powstaniem styczniowym w Bachusie, Bukowie Małej, Depułtyczach, Hańsku, Iłowie, Klitnem, Łowczy, Lipniaku, Lucie, Malinówce, Osowie, Rudce, Sawinie, Sosnowicy, Srebrzyszczu, Świerżach, Żalinie.
Zobaczyli skansen w Holi, Kamień Powstańców pod Malinówką, związaną z Tadeuszem Kościuszką barokową oficynę w Sosnowicy, kilka kościołów, cerkwi, kaplic, parków podworskich, cmentarzy. Monika Spodniewska znalazła się w gronie osób, które odbyły najdalsze wycieczki. Wraz z rodziną wędrowała ścieżką dydaktyczną „Obóz Powstańczy” w Poleskim Parku Narodowym, zwiedziła skansen w Holi oraz zabytki Sosnowicy i Brusa Starego. Natalia Jarzynowska z rodziną dotarła do pomnika powstania styczniowego w Depułtyczach.
Rajd był doskonałą okazją, aby samodzielnie zaplanować trasę, w rodzinnym gronie poznać ciekawe obiekty krajoznawcze (zwłaszcza te związane z powstaniem styczniowym) oraz poszerzyć wiedzę o własnym regionie. Powstała przy tym interesująca dokumentacja fotograficzna będąca pamiątką z wycieczek.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe znaczki z wizerunkiem pomnika powstańczego w Żalinie, a autorów najciekawszych zdjęć wyróżniono dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Zobacz także