Konkurs Plastyczny „Hej kolęda, kolęda.

Zapraszamy serdecznie do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Plastycznego „Hej kolęda, kolęda.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”

ORGANIZATORZY:
Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie

CELE KONKURSU:
1. Wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.
2. Utrwalenie i przekazywanie ponadczasowych tradycji kulturowych przez znak graficzny.
3. Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,

TEMATYKA:
Boże Narodzenie – świąteczne obrzędy religijne i zwyczaje rodzinne – tradycja i współczesność.

TECHNIKA:

KATEGORIA I:

 • Malarstwo, rysunek

KATEGORIA II:

 • Forma przestrzenna- szopka (30x40x30cm – mogą być mniejsze)

FORMAT:

 • A3 – dla malarskich  (30x40cm)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1 – W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z miasta Chełma oraz powiatu chełmskiego – od 5 do 15 lat.
2 – Prace powinny być efektem samodzielnej twórczej pracy uczestników.
3 – W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane indywidualnie – prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród i wyróżnień.

4 – Nadsyłane prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

 • 5 – 6 lat
 • 7 – 9 lat
 • 10 – 12 lat
 • 13 – 15 lat

5 – Każda praca powinna być opisana drukowanym tekstem na odwrocie i zawierać:

 • imię i nazwisko autora
 • wiek
 • nazwę, adres i telefon (fax) szkoły (placówki)
 • imię i nazwisko nauczyciela oraz nauczyciela wspomagającego ( w przypadku prac z klas integracyjnych)

6 – Prace zwinięte w rulon, niezgodnie z regulaminem i nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

 • Do dnia 4 grudnia 2019r. na adres:
 • MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
  22-100 CHEŁM
  UL. POCZTOWA 41
  TEL / FAX (82) 565 21 57

Regulamin dostępny w formacie PDF

UWAGA

Prosimy o pobranie i wypełnienie poniższych załączników oraz dostarczenie ich wraz z pracą konkursową:

OŚWIADCZENIE

KARTA INFORMACYJNA

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy nastąpi 13 grudnia 2019r. o godz..11:00

w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie.

Serdecznie zapraszamy !

 

 

Zobacz także