Konkurs Plastyczny Prezydenta Miasta Chełm „Legenda o białym niedźwiedziu – interpretacje”

Prezydent Miasta Chełm zaprasza mieszkańców Chełma i regionu do plastycznej interpretacji legendy „Biały Niedźwiedź” pióra Longina Jana Okonia.

To temat konkursu, którego celem jest promocja twórczości zmarłego niedawno literata, pedagoga, regionalisty oraz historii miasta Chełm.

Zadanie polega na przedstawieniu interpretacji wybranego fragmentu lub treści legendy „Biały niedźwiedź” ze zbioru Opowieści Niedźwiedziego Grodu, którą można np. obejrzeć i posłuchać na naszym profilu FB i kanale miasta na YouTube. Prace plastyczne wykonane dowolną techniką tradycyjną lub multimedialną należy przesyłać na adres mailowy urzędu info@umchelm.pl w formie wyraźnego skanu lub zdjęcia.

„Interpretacje” będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych, osobno dla form tradycyjnych i multimedialnych:

✅ dzieci w wieku przedszkolnym,

✅ uczniowie klas I-III szkół podstawowych,

✅ uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,

✅ uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe.

Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pd uwagę kreatywność, ekspresję, technikę, nawiązanie do legendy i symbolikę.

Na wyróżnionych czekają nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu oraz załączniki niezbędne do udziału w zabawie na stronie internetowej www.chelm.pl.

Zobacz także