Konkurs „Przydrożne kapliczki i krzyże”

Turystki z Klubu Turystycznego „MłoDziK” – Monika Spodniewska i Natalia Jarzynowska uczestniczyły w Konkursie „Znaki wiary i pamięci w powiecie chełmskim – przydrożne kapliczki i krzyże” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Edukator” Szkołę Podstawową w Czułczycach z okazji 20 lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II.

Patronat nad konkursem objęła prof. dr hab. Krystyna Chałas – Kierownik Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pani profesor była też przewodniczącą jury, które oceniło ponad 30 prac nadesłanych na konkurs. Monika wykonała opis i dokumentację fotograficzną kapliczki św. Jana Nepomucena stojącą przy ul. Lubelskiej w Chełmie, natomiast Natalia wybrała do opisania kapliczkę z figurą św. Jana Nepomucena w Rudce. Przygotowane przez nasze turystki opracowania zostały zakwalifikowane do pokonkursowej publikacji, która ma zostać wydana w formie albumu.
Klub Turystyczno-krajoznawczy MłoDziK – nauczyciel Sławomir Korpysz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także