Kontynuujemy projekt „Trzymaj Fason”

Odbyły się kolejne dwa spotkania .Przypominamy że w połowie września przed nami plenerowy pokaz, podczas którego zaprezentujemy nasze dzieła.

Trzymaj Fason, to kolejny projekt MDK współfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie.
„Trzymaj fason – wizualny przekaz w przestrzeni miejskiej. Propagowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu”

Zobacz także