Monika niepokonana

Siódmego czerwca w Urszulinie odbył się finał XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym. Do finału zakwalifikowało się 58 uczniów z 35 szkół. W tym doborowym towarzystwie znalazła się również Monika Spodniewska z Koła Turystycznego „MłoDziK” Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. Monika wywalczyła II miejsce i tytuł laureata konkursu.
Finał konkursu został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i zgromadził w tym roku ponad 200 uczestników. Zakres materiału obejmował zagadnienia związane ze środowiskiem geograficznym phone 8582562535 , florą i fauną parku, ochroną przyrody oraz siecią Natura 2000 w rejonie PPN. Uczestnicy musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej, sozologicznej, regionalnej, informatycznej i turystycznej.
Nagrody rzeczowe wręczali laureatom przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz dyrektor Poleskiego Parku Narodowego.

Zobacz także