Na jesiennym szlaku

W dniach 28 – 29 września 2019 r. odbywał się 59. Rajd „Jesienny” zorganizowany przez Oddział PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie przy współudziale Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Urzędu Miasta Chełm.

Rajd ten ma najdłuższe tradycje w naszym regionie i był kolejnym wyjazdem z cyklu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Lubelszczyzny”. Tym razem turyści z Chełma, Sawina, Poniatowej, Rejowca i Zamościa poznawali Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie”.


Trasa wędrówki po Puszczy Solskiej prowadziła min. do rezerwatu wodno – torfowiskowego „Imielty Ług” oraz rezerwatu leśno – historycznego „Lasy Janowskie”. Rajdowicze przemierzyli trzy ścieżki dydaktyczne, zwiedzili wystawę przyrodniczo – kulturową w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, arboretum, skansen kolejki wąskotorowej, Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej z barokowym kościołem, klasztorem i kaplicą objawień. Zobaczyli też źródlisko Stoki Janowskie, pomnik Tadeusza Kościuszko, ostoję konika biłgorajskiego w Szklarni oraz ciekawy drewniany kościół w Momotach Górnych. Dotarli na Porytowe Wzgórze, gdzie w 1944 roku miała miejsce największa bitwa partyzancka. Na miejscu tym znajduje się monumentalny pomnik oraz partyzancki cmentarz. W Momotach turyści uczestniczyli w uroczystości patriotyczno – religijnej z okazji 80 rocznicy zakończenia działań obronnych grupy płk T. Zieleniewskiego. Była to bardzo ciekawa lekcja historii.
Dużą atrakcja okazały się warsztaty garncarskie w Łążku Garncarskim. Każdy mógł samodzielnie na kole garncarskim wykonać dowolne naczynie z gliny.
Rajd zakończył się konkursem wiedzy o Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie”. Komplet punktów i równorzędne I miejsce zajęły w nim turystki z Koła „Młodzik” z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie – Monika Spodniewska i Alicja Siatka. Kolejne miejsca zajęli członkowie Koła „Dreptak” z Zespołu Szkół w Sawinie – Magda Sobolewska, Aleksandra Kozak, Mikołaj Kloc, Eryk Kolanowski i Michał Białas.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy rajdu pamiątkowe znaczki rajdowe z wizerunkiem pomnika na Porytowym Wzgórzu oraz potwierdzenia zdobycia kolejnych punktów na odznaki turystyczne i krajoznawcze.

Zobacz także