Piknik integracyjny

Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie organizuje 2 czerwca piknik „Wesołe Hocki-Klocki”. Wydarzenie – skierowane do dzieci polskich i ukraińskich przebywających w Chełmie ze względu na wojnę w Ukrainie – będzie miało charakter integracyjny.

Na piknik zaprosiliśmy najmłodszych uczniów polskich i ukraińskich z dwóch chełmskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 7. Imprezę – o godz. 8.55 – rozpocznie audycja taneczna w SP nr 5, prezentująca dorobek artystyczny wychowanków MDK. Następnie w programie znajdzie się piknik sportowy, podczas którego uczestnicy będą pokonywali stacje zadaniowe. Nie zabraknie także niespodzianek, bo u nas Dzień Dziecka trwa dłużej niż jeden dzień! Partnerem wydarzenia jest „Lubelskie. Smakuj życie!”

Zobacz także