Sukces naszych turystów w Biłgoraju


W dniach 10-11 maja w Biłgoraju prawie 100 najlepszych młodych krajoznawców z całej Lubelszczyzny rywalizowało w finale wojewódzkim 47. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego. Turniej organizowany jest od prawie pół wieku i rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów kształtując w nich wszechstronny rozwój w zakresie krajoznawstwa, terenoznawstwa, pierwszej pomocy, znajomości geografii, historii i przyrody.
Uczestnicy musieli rozwiązać test zawierający 100 pytań obejmujących wiedzę krajoznawczą o własnym województwie i innych regionach Polski oraz wiadomości z dziedziny turystyki, topografii, udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Część praktyczna obejmowała turystyczny marsz na orientację, rowerowy tor przeszkód, rozpoznawanie roślin, rozpoznawanie atrakcji turystycznych, grę azymutową, rzut do celu, praktyczne udzielanie pierwszej pomocy oraz umiejętność korzystania z zawartości apteczki. Ocenie podlegały również zdobyte wcześniej odznaki turystyczne i krajoznawcze. Przygotowania do turnieju wymagają dużo czasu oraz podejścia interdyscyplinarnego i bardzo wzmacniają proces dydaktyczny.
Wśród wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach drużyn, które reprezentowały powiat chełmski znalazły się dwie drużyny Klubu Turystycznego „MłoDziK” z MDK w Chełmie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych drużyna w składzie: Adrianna Zając, Joanna Olucha i Jakub Grel zajęła min. 1 miejsce w konkursie odznak, 2 miejsce w grze azymutowej, 3 w udzielaniu pierwszej pomocy oraz w rzutach do celu, 4 w turystycznym ABC i rozpoznawaniu atrakcji turystycznych, 5 w teście wiedzy i rozpoznawaniu roślin oraz 6 miejsce w rowerowym torze przeszkód i punktacji drużynowej turnieju.
W pionie szkół podstawowych drużyna „MłoDziKa” (Monika Spodniewska, Natalia Jarzynowska i Hanna Błaszczuk) zajęła 1 równorzędne miejsce w konkursie odznak, 3 w grze azymutowej i rzutach do celu, 5 w udzielaniu pierwszej pomocy oraz 6 miejsce w rozpoznawaniu roślin. Wśród nagrodzonych za najlepiej napisany test znaleźli się – Monika Spodniewska i Jakub Grel. Nagrody wręczali przedstawiciele władz PTTK oraz samorządu lokalnego.
Dla uczestników zorganizowano ciekawą wycieczkę, podczas której uczniowie zapoznali się z historią i zabytkami Biłgoraja oraz zwiedzili dwa kościoły, synagogę i cerkiew w Tarnogrodzie i drewniany kościółek w Bukowinie.

Zobacz także