Światowy Dzień Mokradeł

W ramach obchodów Światowego Dnia Mokradeł 13. 02.2020 r. w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, odbył się V Wojewódzki Konkurs „W Krainie Bagien i Moczarów.

Jego organizatorem jest Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz ZSBiG. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej uczniowie rozwiązywali test wiedzy dotyczącej terenów bagiennych na Lubelszczyźnie oraz informacji z zakresu biologii i ekologii wybranych gatunków związanych z terenami podmokłymi. W drugiej części uczestnicy musieli rozpoznać 16 gatunków roślin, motyli, ptaków i płazów, które występują na mokradłach. Do rywalizacji przystąpiło 42 uczniów ze szkół podstawowych województwa lubelskiego. Największą liczbę punktów uzyskała Monika Spodniewska z Koła Turystycznego „MłoDziK”. Nagrody wręczali Pani Justyna Jędruch dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Pan Tomasz Marzęda – z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Uczestnicy konkursu obejrzeli prezentację „Zachowanie bioróżnorodności w kształtowaniu krajobrazu” oraz zwiedzili pracownie zawodowe i wystawę fotografii. Wysłuchali też trzech referatów: „Mokradła małe i duże Lubelszczyzny” Krzysztofa Stasiaka z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – Krajowego Koordynatora Monitoringu Wodniczki, „Czynna ochrona mokradeł na Lubelszczyźnie na przykładzie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody” Janusza Holuka – Naczelnika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz „Potencjał i zagrożenia bagien Polesia” dr hab. Grzegorza Grzywaczewskiego – prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wice Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Zobacz także