Światowy Tydzień Zwierząt – konkurs przyrodniczy

4 października 2019 roku okazji Światowego Tygodnia Zwierząt został zorganizowany Wojewódzki Konkurs Wiedzy Przyrodniczo – Łowieckiej „Mieszkańcy lasów, pól i łąk”.

Odbył się on w malowniczo położonej wśród zalesionych Pagórów Chełmskich Strzelnicy Myśliwskiej PZŁ w Kumowej Dolinie. Organizatorami konkursu oraz sponsorami nagród byli: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno – Muzealny w Brzeźnie, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” w Warszawie, Koło Łowieckie Nr 67 „Krogulec” w Lublinie oraz Koło Łowieckie Nr 82 „Dubelt” w Chełmie.

Konkurs miał na celu poszerzenie wiadomości z zakresu łowiectwa, ekologii i ochrony przyrody oraz zrozumienie roli łowiectwa i jego wpływu na kształtowanie środowiska i jego ochronę.


Młodzież rozwiązywała test wiedzy dotyczący biologii, ekologii, terminologii łowieckiej oraz rozpoznawała wybrane gatunki zwierząt łownych i chronionych. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a punktacja prowadzona była bez podziału na kategorie wiekowe.
Dużą wiedzą wykazały się uczestniczki z Koła Turystycznego „MłoDziK’ – II miejsce zajęła Monika Spodniewska, zaś na III miejscu uplasowała się Alicja Siatka.
Uczestnicy konkursu wzięli udział w pokazach strzelectwa myśliwskiego i mieli możliwość spróbowania swoich sił w strzelaniu do rzutków. Konkurs zakończył się ogniskiem integracyjnym.

Zobacz także