Zwycięstwo Moniki w czwartej edycji konkursu „W Krainie Bagien i Mokradeł”

Monika Spodniewska z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie odniosła zdecydowane zwycięstwo w czwartej edycji konkursu „W Krainie Bagien i Mokradeł”,który odbył się 5 lutego 2019r. W rywalizacji wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów chełmskiego i włodawskiego Konkurs zorganizowali: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Celem konkursu organizowanego z okazji Światowego Dnia Mokradeł jest pogłębianie wiedzy dotyczącej terenów wodno-błotnych w województwie lubelskim. Uczniowie przygotowujący się do rywalizacji, mili przed sobą trudne zadanie, ponieważ materiał i poziom wymaganej wiedzy daleko wykraczał poza ramy programowe szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy musieli opanować materiał zawarty w publikacji A. Buczek, T. Buczek, „Chełmskie Torfowiska Węglanowe” oraz wszelkie dostępne informacje w zakresie rozpoznawania, biologii i ekologii wybranych gatunków roślin, owadów i ptaków związanych ze środowiskiem wodno-błotnym.
Konkurs składał się z dwóch konkurencji: testu wiedzy zawierającego 20 pytań oraz rozpoznawania roślin i zwierząt. Komisja konkursowa w składzie Justyna Jędruch – Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Ryszard Suszyński – Kierownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie, Krzysztof Stasiak – pracownik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Krzysztof Wojciechowski – pracownik biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Paweł Łapiński – pracownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie, doceniła szczególnie jedną z najmłodszych uczestniczek konkursu: Monikę Spodniewską.
Zajęła ona pierwsze miejsce w teście oraz trzecie w rozpoznawaniu gatunków roślin, motyli i ptaków.
Uczestnicy konkursu mieli okazję także wysłuchać dwóch referatów: „Ochrona obszarów podmokłych” Krzysztofa Stasiaka z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz „Ochrona mokradeł w obszarach Natura 2000 Lubelszczyzny” Janusza Holuka – naczelnika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych w Chełmie.

Zobacz także