KADRA

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie – Joanna Wilkołaska

 

Nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie

Lp.

Imię i nazwisko Rodzaj prowadzonych zajęć

1.

Tadeusz Stachniuk Pracownia Modelarska Dedal i Ikar

2.

Justyna Malicka – Sławińska Pracownia Plastyczna Modna Sztuka

3.

Elżbieta Krzywicka Pracownia Plastyczna Color Wheel

4.

Izabela Harcej Nauka gry na keyboardzie

5.

Barbara Szarwiło Teatr Impro

6.

Marian Skiba Zespół wokalny Demex, Nauka gry na keyboardzie

7.

Ewa Harańczyk Klub Boogie Opus Twist

8.

Jacek Gumienny Klub Boogie Opus Twist

9.

Joanna Wilkołaska Pracownia Inicjatyw Kulturalnych

10.

Sabina Englot Formacja Tańca Jazzowego Ballo

11.

Izabela Ćwir Dance Team

12.

Justyna Maliszewska Teatr Twórczości Dziecięcej

Pracownia rękodzieła Decor Wood

13.

Mirosław Majewski Akademia Młodych Reporterów

Studio Teatru Wyobraźni

14.

Joanna Sadowska Akademia Młodych Reporterów

Redakcja Gazety MDK Hajdpark

15.

Violetta Furtak Twórcza Trzynastka

16.

Sławomir Korpysz Klub Turystyczno – Krajoznawczy „Młodzik”

17.

Aleksandra Borysiewicz Pracownia Inicjatyw Kulturalnych

18.

Łukasz Żebrowski Pracownia Inicjatyw Kulturalnych

19.

Anna Bobrus-Chołota Pracownia Inicjatyw Kulturalnych

20.

Agata Sobczyk Pracownia Inicjatyw Kulturalnych

21.

Elżbieta Rojek Teatr Opowieści

Pracownicy administracji i obsługi Młodzieżowego Domu Kultury

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko

1.

Anna Palenik

Główna Księgowa

2.

Bożena Kudan

Kierownik Gospodarczy

3.

Mariusz Cimek

Obsługa informatyczno – medialna placówki

4.

Katarzyna Wodyk

Referent ds. administracyjno – kancelaryjnych

5.

Anna Ostrowska

Sprzątaczka

6.

Janina Walachniewicz

Szatniarka

7.

Helena Barczuk

Sprzątaczka

8.

Daniel Remiszewski

Konserwator

9.

Tomasz Alot

Pracownik gospodarczy