MISJA

Jesteśmy placówką, która prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o takie wartości jak: miłość, prawda, odpowiedzialność i wytrwałość. Wspólnie z rodzicami i środowiskiem lokalnym dążymy do wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanków. Chcemy ich ukształtować na ludzi prawych oraz świadomych i aktywnych odbiorców kultury.

Skip to content