Regulamin XXV Konkursu „Palmy i pisanki-polskie tradycje wielkanocne”

I . Organizator :

Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie

II . Cele konkursu

1. Utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych tradycji kulturowych
2. Popularyzacja tradycji ludowej własnego regionu.
3. Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne (bez udziału osoby dorosłej) wykonanie pracy plastycznej – palmy, pisanki , stroika., pisanki współczesnej
– Eksponaty wykonane zbiorowo nie wezmą udziału w konkursie.

IV. Ocena prac
Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w następujących
przedziałach wiekowych:
I. przedszkola
II. szkoła podstawowa kl .I-III
III. szkoła podstawowa kl. IV-VI
IV. kl. VII i gimnazjum

Prace należy nadesłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
22- 100 Chełm ul. Pocztowa 41
tel/ fax 565-21-57
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2019r.

V. Prace będą oceniane w kategoriach:
I – pisanka (jaja ugotowane na twardo),
II – palma
III – stroik wielkanocny

Każdy zgłoszony na konkurs eksponat powinien posiadać
kartę informacyjną (dobrze przymocowaną) o następującej treści

1. Imię i nazwisko autora
2. Wiek/Klasa
3. Adres placówki z numerem telefonu, faksu, e-maila
4. Imię i nazwisko nauczyciela (dwa nazwiska, w przypadku klasy integracyjnej) pod kierunkiem, którego praca została wykonana.

Należy również odpowiednio zabezpieczyć eksponaty przed zniszczeniem ( dotyczy to w szczególności pisanek – jaja należy ugotować na twardo )

VI . Przewidywany termin podsumowania konkursu, wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy

10 kwietnia godzina 10.00.
w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie
ul. Pocztowa 41

VII. Uwagi końcowe :

1.Prace nadesłane po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane przez Komisję
konkursową
2. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością organizatora (
Ml odzieżowy Dom Kultury w Chełmie) , który zastrzega sobie możliwość ich publikacji, eksponowania oraz sprzedaży na kiermaszach i aukcjach.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator
4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyżej wymienione warunki .
5. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Możesz również polubić…

Advertisment ad adsense adlogger