STUDIO TEATRU WYOBRAŹNI

STUDIO TEATRU WYOBRAŹNI

Nauczyciel: Mirosław Majewski

Uczestnicy zajęć (młodzież szkół ponadgimnazjalnych), łączą pasje aktorskie i radiowe. Poznają rzemiosło aktorskie i specyfikę pracy w studiu radiowym. W pracowni powstają etiudy i spektakle prezentowane na scenie, a także słuchowiska. Uczestnicy zajęć wielokrotnie brali udział w konkursach recytatorskich, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

W Studiu Teatru Wyobraźni w krótkim czasie powstało kilka wartościowych słuchowisk. Praca przed mikrofonem doskonale przygotowuje uczestników zajęć do wystąpień publicznych i przedstawień teatralnych i estradowych. Zespół aktorski przygotowuje się do wystawiania spektakli i etiud dramatycznych, estradowych, lalkowych i pantomimy, poznając pełne spektrum scenicznego rzemiosła.

Skip to content