DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Obowiązek wynikającego z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, na mocy przepisów wyżej wskazanej ustawy wynika, że jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane zostały do zapewnienia swoim stronom internetowym i aplikacjom mobilnym ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Jak wynika z zapisów Ustawy dowodem przeprowadzenia tego typu działań jest sporządzona cyfrowa Deklaracja Dostępności.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Skip to content